Oslo Domkor logo

PROGRAM

I tillegg til de store produksjonene medvirker Oslo Domkor ukentlig i Oslo domkirkes gudstjenesteliv.

Se domkirkens program her.

EVENSONG

En vakker gudstjeneste fra den anglikanske tradisjonen, som inviterer til meditasjon og ettertanke.

Fredag 25. januar kl. 16.30
Oslo domkirke

GRATIS

SCHUBERT I HØYMESSEN

Oslo Domkor fremfører Schuberts nydelige Messe i G-dur i høymessen.
Kåre Nordstoga medvirker på orgel.

 

Søn. 10 februar kl. 11.00 
Oslo domkirke

GRATIS

BYRD PÅ ASKEONSDAG

Askeonsdag er fastetidens første dag, og er i vestlige kirketradisjoner en dag for anger og bønn.

I gudstjenesten på askeondag, 6. mars, vil Oslo Domkor fremfører Byrds Messe for 5 stemmer og den vakre motetten Miserere mei, Deus.
 

Ons. 6. mars kl. 18.00
Oslo domkirke

GRATIS

UPON THIS HANDFUL OF EARTH

Oslo Internasjonale Kirkemusikk-festivals store satsing i 2019 er norgespremieren av Gisle Kverndokks opera "Upon this handful of earth", som omhandler klimaendringer og naturkatastrofer. 
Oslo Domkors kunstneriske leder Vivianne Sydnes er dirigent for norgespremieren, og Oslo Domkor er med som et av korene. 

 

Søndag 24. mars kl. 20.00
Trefoldighetskirken

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

SCHNITTKE, PÄRT OG MACMILLAN 

Oslo Domkors andre opptreden under Oslo Internasjonale Kirkemusikk-festival er en  konsert sammen med Bergen Domkor.
Programmet kretser rundt Alfred Schnittkes mektige Konsert for kor og Tre geistlige sanger. Vi hører verker av Arvo Pärt og John Tavener, og konserten avsluttes med Te Deum av den skotske komponisten James MacMillan, som fyller 60 år i år.

Lørdag 30. mars kl. 15.00
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

FESTIVAL-HØYMESSE
MED WIDOR

Som vanlig medvirker Oslo Domkor på én av høymessene under Kirkemusikkfestivalen.

I år har vi med oss Bergen Domkor, og vi fremfører Widors Messe for to kor og to orgler. 
Vivianne Sydnes og Kjetil Almenning dirigerer, og Kåre Nordstoga og Sigurd Melvær Øgaard medvirker på orgel.

Søndag 31. mars kl. 11.00
Oslo domkirke

GRATIS

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNO:
MATTEUS-PASJONEN

Oslo Domkor med internasjonale gjestesolister fremfører Trond Kvernos «Matteuspasjonen», som regnes som et hovedverk blant nyere skandinavisk kirkemusikk. Kvernos musikalske skildring av Jesu lidelse og død er fargerik men allikevel meditativ, og fokuset er på mysteriet i pasjonshistorien mer enn smerten. Koret og ti solister synger hele verket a cappella.

Lørdag 13. april kl. 18.00
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

SMITH: LUKASPASJON

Oslo Domkor har med støtte fra Norsk kulturråd bestilt en ny liturgisk pasjon fra den britisk-norske komponisten Andrew Smith. 
Lukaspasjonen er for kor a cappella og får sin urfremføring under langfredagsgudstjenesten.

 

Fredag 19. april kl. 11.00 -
Oslo domkirke

GRATIS

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KORSVEIEN

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

En sekvens med musikk og lesinger for langfredag.
Oslo Domkor, Kåre Nordstoga og domkirkeprest Jonas Lind Aase medvirker.

 

Fredag 19. april kl. 18.30
Oslo domkirke

GRATIS

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Torsdag 30. mai kl. 11.00

Oslo domkirke

GRATIS

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Søndag 16. juni kl. 11

Oslo domkirke

GRATIS