Oslo Domkor logo

PROGRAMARKIV

I tillegg til de store produksjonene medvirker Oslo Domkor ukentlig i Oslo domkirkes gudstjenesteliv.

Se domkirkens program her.

Martin Luthers "Reformasjonssalme" Ein feste Burg ist unser Gott har inspirert mange opp gjennom årene, ikke minst Bach. I anledning Reformasjonsjubileet fremfører Oslo Domkor Bachs kantate i høymessen 27. august, med fremragende solister og Barokkanerne.

Søn 27. august kl. 11.00 - Oslo domkirke

Winter Choir er et kunstprosjekt av Johanne Laache hvor kor tolker resitasjoner fra Koranen. Prosjektet er en utforskning av oversettelse mellom ulike kulturer og religioner. 
 

Lør 2. september kl. 18.00 - Ekebergparken

Oslo Domkor, Det Norske Jentekor, Ensemble 96 og Schola Cantorum fremfører norsk musikk fra Grieg til Thoresen. Konserten er en del av Oslo Kulturnatt

Fre 15. september kl. 19.00 -
Oslo domkirke

Oslo Domkor og Oslo Sinfonietta urfremfører Håkon Berges requiem " ... bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet ..." som en del av Ultima 2017

Lørdag 16. september kl. 18.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Sangere fra Oslo Domkor fremfører den første av William Byrds latinske messer i høymessen.

 

Søndag 8. oktober kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

En vakker gudstjeneste fra den anglikanske tradisjonen, som inviterer til meditasjon og ettertanke.

 

Fredag 13. oktober kl. 16.30

Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Oslo Domkor deltar i dette 
festarrangementet i anledning 500-årsmarkeringen av starten på reformasjonen.

 

Søndag 29. oktober kl. 18.00 -
Oslo konserthus

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Søndag 5. november kl. 19.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Lørdag 2. desember kl. 19.00
Søndag 3. desember kl. 19.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

KVERNDOKK:

NIDAROSMESSE

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Lørdag 9. desember kl. 15.30 & 18.00
Søndag 10. desember kl. 16.30 & 19.00
Oslo domkirke

Oslo Domkor med gjestemusikere fremfører Gisle Kverndokks Nidarosmesse i høymessen. 

Kverndokks messe fremføres som et ledd i feiringen av Norsk Komponistforeningens 100-års jubileum.

Søndag 17. september kl. 11.00 -
Oslo domkirke

Søndag 31. desember kl. 23.00
Oslo domkirke