Oslo Domkor logo

PROGRAMARKIV

I tillegg til de større produksjonene medvirker Oslo domkor ukentlig i Oslo domkirkes gudstjenesteliv.

Se domkirkens program her.

KONTAKT

Stiftelsen Oslo Domkor

Karl Johans gate 11

0154 Oslo

Tlf. +47 40 81 40 77

post@oslodomkor.no

www.oslodomkor.no

Org nr: 971278846

SOSIALE MEDIER