Oslo Domkor logo

PROGRAMARKIV

I tillegg til de større produksjonene medvirker Oslo domkor ukentlig i Oslo domkirkes gudstjenesteliv.

Se domkirkens program her.

2017

I denne høymessen kan du høre Frank Martins "Messe for dobbeltkor a cappella", et av forrige århundrets viktigste verk for kor.

Søn 12 Feb kl 11.00 - Oslo domkirke