Oslo Domkor logo

JOHANNESPASJONEN

Johannespasjonen av J. S. Bach er blant de mest sentrale verkene innen kirkemusikk. Verket forteller historien om Jesu lidelse, gjennom arrestasjon, korsfestelse og begravelse.

Langfredag, 25. mars

Kl 19.30

Oslo domkirke

Johannespasjonen er et følelsesmessig sterkt verk, og får oss til å reflektere over Jesu lidelse. Om du er troende eller ikke, vil du bli utfordret til å reflektere over lidelsen som skjer rundt oss også i vår moderne verden. Musikken er en gripende og sterk opplevelse for både medvirkende og publikum. 

 

Verket var i underkant av to timer, og er skrevet for kor, 7 solister og orkester bestående av strykere, treblås og en continuo-gruppe som vil bestå av orgel og lutt på denne oppsetningen. 

 

Historien blir fortalt gjennom resitativer ved Evangelisten (tenor), og med Jesus (bass) og Pilatus (bass) som sentrale roller. Koret har en avgjørende rolle i verket som folkets stemme - soldater, prester, disipler og befolkningen forøvrig, som reaksjoner på de handlingene som skjer i fortellingen. Dramatikken i verket støtter seg dermed på interaksjonen mellom folket og de sentrale rollene, hvor folket i korpartiene enten kommer inn i selve handlingene, eller som direkte respons til handlingene. Underveis stopper beretningen opp for refleksjon, enten gjennom vakre arier sunget av solistene, eller koraler, hvorav flere av de er kjente i dag og står i den norske salmeboken.

 

Johannespasjonen vil være et av de mest utforendre verkene vi gjør i år, men også blant de mest inspirerende og oppløftende. Hør hele historien på Langfredag i Oslo domkirke 25. mars!

 

Medvirkende:

 Oslo Domkor

Barokkanerne

 

Ann-Helen Moen, sopran

Mari Øyrehagen, sopran/tjener

Ann-Beth Solvang, alt

David Webb, tenor/Evangelist

Ørjan Hinna, tenor/tjener

Lars Brissman, bass/Pilatus

Njål Sparbo, Bass/Jesus

Haakon Hille Hustad, bass/Peter

 

Dirigent, Vivianne Sydnes