31. desember 2017

Kl. 23.00

Oslo domkirke

CHARPENTIER: MESSE DE MINUIT
nyttårsaften 2017

På nyttårsaften 2017 fremfører Oslo Domkor og gjester
Marc-Antoine Charpentier under midnattsmessen. 

Oslo domkirke feirer midnattsmesse på nyttårsaften 2017, mens nyttårsfyrverkeriene fyres av over hele Oslo.

Under denne flotte gudstjenesten vil Oslo Domkor, Barokkanerne og noen fantastiske solister fremføre Marc-Antoine Charpentier (1634-1704) sin Messe de minuit pour Noël, skrevet ca 1690. 

Det var tradisjon på denne tiden i Frankrike å bruke julefolkesanger (noëls) i julegudstjenester. Det fantes mange arrangementer - ofte ganske komplekse - av slike sanger for instrumenter og ensembler. Men Charpentiers ide om å basere en hel messe på noël-repertoaret var helt ny. Messe de minuit pour Noël er basert på intet færre enn 11 verdslige julesanger. Disse er sydd sammen med materiale som Charpentier komponerte, i en messe som er både leken og høytidelig.

 

Oslo Domkor samarbeider med Barokkanerne for denne fremføringen, under ledelse av Vivianne Sydnes. 
Med oss har vi et spennende solistlag:

Ingeborg Dalheim og Ditte Marie Bræin, sopraner
Gwilym Bowen, haute-contre

Robert Lind, tenor
Eirik Krokfjord, bass

Velkommen til en annerledes nyttårsfeiring i Oslo domkirke!


 

GRATIS ADGANG
Oslo Domkor logo