FRI INNGANG

8. oktober

Kl 11.00

Oslo domkirke

BYRD - MESSE FOR 4 STEMMER

i Høymessen

William Byrd (ca. 1540-1623) var en av de viktigste og mest produktive komponistene i England i tiden etter reformasjonen. Han var innehaver av flere viktige stillinger i katedraler og ved Det Kongelige Kapellet – men Byrds personlige tro vendte mer og mer mot den katolske kirken gjennom hans voksne liv. Til tross for dette – i en tidsalder hvor katolikker ble heftig forfulgt (og myndighetene var godt kjent med Byrds religiøse standpunkt) – levde han et langt liv hvor han klarte å få publisert musikk i både protestantisk og katolsk ånd, uten at han ble straffet for dette.

Byrds Messe for 4 stemmer er den første av hans tre tonesettinger av den latinske messen. Den ble komponert ca 1590 og publisert i 1592/3. 

Medvirkende:

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Oslo Domkor logo