Oslo Domkor logo

BLI SANGER I DOMKORET

Vi er et blandet kor på ca 10 sangere på hver stemme (sopran, alt, tenor og bass). Vi holder prøvesang 2 ganger i året, og ellers når det er ledig plass.

 

For å være sanger i Oslo Domkor må man først og fremst kunne stille på øvelser hver onsdag kveld. I tillegg kommer ekstraøvelser i forkant av opptredenene, og disse er som regel i helg og på ettermiddag/kveldstid. Koret er delt inn i flere gudstjenestegrupper, slik at alle sangerne deltar i gudstjenester i Oslo Domkor gjennom året. I høytider og på sommeren er ikke gudstjenestene obligatorisk, og vi betaler lønn/honorar til de som deltar på disse. Flere av sangerne i Domkoret har koret som deltidsjobb. Avhengig av offentlig støtte til enkeltprosjekter, kan vi også tilby honorar til enkelte konsertopptredener, men det aller meste av aktiviteten i koret er ulønnet. 

Vi ønsker sangere som har god erfaring innen kor og ensemblesang. På flere gudstjenester stiller vi kun med en kvartett, så vi ønsker derfor sangere som også er god i små grupper. I tillegg til musikalske ferdigheter vektlegger vi også personlig egnethet.
Oslo Domkor tar ikke inn nye sangere som er over 55 år.

Dersom det er fullt på den stemmegruppen som er aktuell for deg, kan du likevel ta kontakt med oss og fortelle litt om din korbakgrunn, hvilken stemme du synger og hva slags repertoar du har sunget tidligere.  Da kan vi ta kontakt igjen dersom det skulle bli ledig plass. Du kan også følge med her når vi har ledig plass på de ulike stemmene.

På prøvesang til Oslo Domkor synger man et selvvalgt stykke innen klassisk musikk og ett obligatorisk stykke som man forbereder seg til selv på forhånd. Du vil også måtte synge prima vista.

 

Noten til det obligatoriske stykket finner du her: 

Supert! Henvendelsen er mottatt. Vi tar kontakt om prøvesang er aktuelt.

Bli kjent med oss på sosiale medier:

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • SoundCloud - Black Circle
  • Snapchat - Black Circle