FRI INNGANG

26. mars

Kl 11.00

Oslo domkirke

BACH I HØYMESSEN

Festivalhøymesse med Bachs kantate nr. 182.

Til festivalhøymessen under kirkemusikkfestivalen i Oslo domkirke på denne Maria budskapsdag fremføres Bach-kantaten "Himmelskönig, sei willkommen", BWV 182.

 

Kantaten markerer begynnelsen på Bachs overgang fra det tradisjonelle kantatemønsteret basert på 1600-tallets koralkonsert til den moderne kantateformen med hovedsakelig italiensk innflytelse.

Medvirkende:

Oslo Domkor

 

Marianne Beate Kielland, alt

Robert Lind, tenor

Eirik Krokfjord, bass

 

Barokkanerne

 

Vivianne Sydnes, dirigent

Oslo Domkor logo